We are always looking for the best

Globe

Detachering

Detachering biedt meer zekerheid en een vaste werkrelatie tussen uitzendkracht, uitzendbureau en opdrachtgever. De personeelsleden zijn in dienst van Royalds personeel-service en de opdrachtgever huurt hen in. Een detacheringsovereenkomst wordt vaak aangegaan voor langere periodes. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, een langere vakantieperiode of als er tijdelijk meer werk is.

Bij een detacheringsovereenkomst kunt u gemakkelijk en snel (hoog)opgeleid personeel inzetten. Royalds personeel-service kan arbeidskrachten voorstellen waar u een sollicitatiegesprek mee houdt, maar kan dit ook voor u behandelen.

U geeft aan welke kwalificaties u wenst, wanneer u de arbeidskrachten wilt inzetten, hoeveel uur zij werken en wanneer de detachering eindigt. Ook bij een detacheringsovereenkomst heeft u alles in eigen hand.

Waarom u kiest voor detachering via Royalds personeel-service:

 • U wilt drukke periodes opvangen
 • U wilt vervanging tijdens langdurige ziekte
 • U wilt vervanging tijdens langdurige vakantie
 • U wilt goed opgeleid en ervaren personeel

De voordelen van een uitzendkracht van Royalds personeel-service:

 • U bindt het personeel slechts tijdelijk aan uw bedrijf
 • U hoeft geen tijd te maken voor sollicitatiegesprekken
 • U heeft geen wervings- en selectiekosten
 • U heeft minder administratieve lasten
 • U heeft geen werkgeversrisico zoals ziekte en leegloop
 • U betaalt alleen gewerkte uren en geen ziekte of (kort) verzuim
 • U betaalt geen vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen
 • U betaalt nooit ontslagvergoedingen

Bent u op zoek naar specifieke kennis voor speciale projecten? Ook dan kunt u via detachering gebruikmaken van ervaren arbeidskrachten. Royalds personeel-service biedt uitstekend geschoolde en ervaren mensen voor vacatures op elk niveau. In overleg is het mogelijk de werknemer tegen een overname fee op de eigen loonlijst te plaatsen.

Werkwijze

Royalds personeel-service verzorgt bij detachering de werving, selectie, referenties, identiteitscontroles, personeelsadministratie, registratie van ziekte, vakantieplanning en de uitbetaling van salarissen.

Zodra Royalds personeel-service de detacheringsaanvraag ontvangt, gaan medewerkers aan de slag om het personeel te selecteren. Vóór de eerste werkdag beschikt u over alle benodigde gegevens en documenten van de werknemer waaronder het identiteitsbewijs en zo nodig het VCA-diploma.

Als de gebruikelijke pbm´s of handgereedschappen niet aanwezig zijn, levert Royalds personeel-service ze. Op verzoek regelt Royalds personeel-service accommodatie voor de werknemer in de buurt van het werkadres. Aan het eind van de week laat de werknemer zijn werkbriefje door u ondertekenen en stuurt het op naar Royalds personeel-service. Op basis van het werkbriefje ontvangt u wekelijks een factuur.

Begeleiding

Royalds personeel-service onderhoudt een persoonlijke en goede relatie met haar personeel. Royalds personeel-service begeleid haar werknemers zorgvuldig in o.a. de Nederlandse manier van werken en de wet- en regelgeving . Het overgrote deel van de gedetacheerden in dienst van Royalds  personeel-service kent de Nederlandse arbeidsmarkt van A tot Z. EU arbeiders worden zorgvuldig begeleid.

Medewerkers van Royalds personeel-service bezoeken ( als gewenst ) regelmatig de projecten. Zij bespreken dan zowel met de werkgever als de gedetacheerde of iedereen tevreden is met de (verrichtte) werkzaamheden. Indien nodig worden kwesties opgelost.

Kosten

Bij detachering betaalt u uitsluitend de gewerkte uren middels een all-in uurtarief. Er komen geen reiskosten, accommodatie kosten of overige kosten bij. Voor toeslaguren geldt een afwijkend tarief. Over het uur- en toeslagtarief is vooraf overeenstemming bereikt in de detacheringsovereenkomst. Deze manier van werken is helder en duidelijk, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Uitzenden

Royalds personeel-service selecteert voor uw onderneming de perfecte uitzendkracht. Perfect betekent voor Royalds personeel-service : de uitzendkracht met de passende opleiding, de juiste vaardigheden en de motivatie om zich 100% in te zetten voor het werk in uw onderneming. Naast scholing en ervaring hecht Royalds personeel-service veel waarde aan de motivatie, omdat de prestaties van uw onderneming direct samenhangen met de inzet van de uitzendkrachten.

Aannemen van tijdelijk personeel is via Royalds personeel-service een eenvoudige zaak. U geeft aan welke kwalificaties het werk vereist, u bepaalt de termijn en het aantal uren en u bepaalt wanneer de uitzending eindigt. U heeft dus alles in eigen hand.

Maar u heeft geen zorg over administratieve lasten, de opzegtermijn is kort en beëindiging van de uitzendovereenkomst is eenvoudig. Bij ziekte of vakantie kan Royalds personeel-service direct vervanging regelen. Dit biedt veel flexibiliteit en gemak.

Waarom u kiest voor een uitzendkracht van Royalds personeel-service:

 • U wilt tijdelijke drukte opvangen
 • U wilt vervanging tijdens ziekte
 • U wilt vervanging tijdens vakantie
 • U wilt goed opgeleid en ervaren personeel

De voordelen van een uitzendkracht van Royalds personeel-service:

 • U hoeft geen tijd te maken voor sollicitatiegesprekken
 • U heeft geen wervings- en selectiekosten
 • U heeft minder administratieve lasten
 • U heeft geen werkgeversrisico zoals ziekte en leegloop
 • U betaalt alleen gewerkte uren
 • U betaalt geen vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen
 • U betaalt nooit ontslagvergoedingen

Werkwijze

Royalds personeel-service verzorgt voor u het gehele proces van werving, selectie, referenties, identiteitscontrole, personeelsadministratie, ziekteregistratie, vakantieplanning en uitbetaling van salarissen.

Zodra Royalds personeel-service de aanvraag ontvangt, begint de selectie van het personeel. Vóór de eerste werkdag beschikt u over alle benodigde gegevens en documenten van de werknemer, waaronder het identiteitsbewijs en als gewenst het VCA-diploma. Als de gebruikelijke pbm´s of handgereedschappen niet aanwezig zijn, levert Royalds personeel-service ze. Op verzoek regelt Royalds personeel-service accommodatie voor de werknemer in de buurt van het werkadres.

Aan het eind van de week laat de werknemer zijn werkbriefje door u ondertekenen en stuurt het op naar Royalds personeel-service. Op basis van het werkbriefje ontvangt u wekelijks een factuur.

Begeleiding

Royalds personeel-service onderhoudt een persoonlijke en goede relatie met haar personeel. Royalds personeel-service begeleid haar werknemers zorgvuldig in o.a. de Nederlandse manier van werken en de wet- en regelgeving . Het overgrote deel van de uitzendkrachten in dienst van Royalds personeel-service kent de Nederlandse arbeidsmarkt van A tot Z. EU arbeiders worden zorgvuldig begeleid.

Medewerkers van Royalds personeel-service ( als gewenst ) bezoeken regelmatig projecten. Zij bespreken dan zowel met de werkgever als de uitzendkracht of iedereen tevreden is met de (verrichtte) werkzaamheden. Indien nodig worden kwesties opgelost.

Kosten

U betaalt uitsluitend de gewerkte uren middels een all-in uurtarief. Er komen geen reiskosten, accommodatiekosten of overige kosten bij. Voor toeslaguren geldt een afwijkend tarief. Over het uur- en toeslagtarief is vooraf overeenstemming bereikt in de uitzendovereenkomst. Deze manier van werken is helder en duidelijk, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Werving-selectie

Bent u op zoek naar een nieuwe werknemer maar heeft u geen tijd of komt u de juiste werknemer niet tegen? Royalds personeel-service werft en selecteert de juiste medewerkers voor u. Werving en selectie van medewerkers is uw cure business niet, maar de onze wel.

Royalds personeel-service heeft ervaren recruiters om de kandidaat te selecteren die naadloos op uw vacature aansluit.

Waarom u kiest voor werving en selectie door Royalds personeel-service:

 • U hoeft geen tijd te maken voor sollicitatiegesprekken
 • U heeft geen wervingsinspanning
 • U heeft geen selectiekosten zoals advertenties e.d.
 • U hoeft geen tientallen sollicitanten te screenen
 • U zoekt een permanente vervanger
 • U zoekt versterking die past binnen uw bedrijfsvoering

Royalds personeel-service werft en selecteert kandidaten op diverse niveaus. Het merendeel van de opdrachtgevers opereert in de technische of industriële sector en de zakelijke dienstverlening.

Werkwijze

In overleg met de specialisten van Royalds personeel-service stelt u een functieprofiel op. Met dat profiel gaat Royalds personeel-service haar bronnen raadplegen om de meest geschikte kandidaat te werven en te selecteren.

Royalds personeel-service screent eerst het eigen bestand. Mochten daarin geen passende kandidaten voorkomen dan start Royalds personeel-service de werving via diverse kanalen. Recruiters screenen de reacties en leggen de beste kandidaten aan u voor.

U maakt een keuze, houdt kennismakingsgesprekken en bespreekt de arbeidsvoorwaarden.

Als u met de werknemer een dienstverband sluit, voert u zelf de administratie en bent u juridisch werkgever. Royalds personeel-service onderhoudt tijdens de proeftijd contact met opdrachtgever en werknemer over het verloop van de samenwerking.

Kosten

U bespaart op dure advertenties wanneer u Royalds personeel-service opdracht geeft de kandidaat werven. Vervolgens bespaart u tijd, energie en arbeid bij de selectie. Voor de dienst betaalt u eenmalig een bemiddeling fee. De hoogte van dit bedrag is niet alleen afhankelijk van het salaris van de werknemer, maar ook van de functie en werktijdfactor. Het tarief wordt vooraf vastgesteld zodat u achteraf niet voor verassingen staat.

Outsourcing 

Royalds personeel-service neemt zowel bedrijfsprocessen als kernprocessen van u over. Dit doen we door de inzet van eigen gekwalificeerd personeel en onder aanvoering van eigen leiding, toezicht en planning.

We geven een resultaatverplichting af en zorgen voor volledige transparantie in kwaliteit, tijd en budget.

U weet dus vooraf wat we opleveren, wanneer en tegen welke prijs.

Omdat iedere organisatie andere wensen en eisen heeft, hebben wij onze dienstverlening onderverdeeld in 3 categorieën.

Kijk hieronder bij de categorieën voor meer informatie.

Dienstverlening

Aannemen van werk

Het tijdelijk of duurzaam overnemen van operationele werkprocessen en piekbelastingen. Wij richten op locatie een autonome organisatie in en werken met de organisatiemodellen die u ter beschikking stelt.

Assmeblagewerkzaamheden.

In- en ompakwerkzaamheden.

Concentreren op kernactiviteit.

Business proces outsourcing (BPO)

Het structureel overnemen van operationele werkprocessen en piekbelastingen waarbij Royalds personeel-service  zowel huisvesting als organisatiemiddelen ter beschikking stelt.

Assemblagewerkzaamheden.

In- en ompakwerkzaamheden.

Recruitment proces outsourcing (RPO)

Het tijdelijk of structureel overnemen van grootschalige werving en/of selectieactiviteiten.

Werkwijze

Bij projecten is het belangrijk dat vooraf de doelstellingen en het plan van aanpak helder zijn. Wij werken volgens een vast stramien en houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vanzelfsprekend gaan we met uw input direct aan de slag.

Zo komen we tot het beste resultaat.

Meten is weten

Royalds personeel-service gaat een resultaat verplichting aan.

Zowel waar het gaat om tijd, kwaliteit als budget.

We zetten bij iedere opdracht een speciaal ontwikkelde projectmonitor in.

Deze geeft dagelijks op individueel en groepsniveau inzicht in output en kwaliteit.

Afwijkingen ten opzichte van de planning worden hierdoor tijdig gesignaleerd, waardoor we direct kunnen handelen.

Hierdoor is ons project altijd ‘in control’.

Meer weten? Wij leggen onze werkwijze graag aan u uit in een persoonlijk gesprek.

Buitenlandse uitzendkrachten

Royalds personeel-service is actief op de EU arbeidsmarkt. Inmiddels beschikken we over een uitgebreid EU netwerk waardoor we in staat zijn om snel het juiste personeel te leveren. Uiteraard houden we ons aan alle wettelijke voorschriften en CAO verplichtingen.

Onze medewerkers beschikken over de juiste papieren, goede mobiliteit en uitstekende huisvesting. “Pay peanuts, get monkeys” is een aloud gezegde, waar veel waarheid inzit.

Royalds personeel-service bemiddeld arbeiders uit Polen, Litouwen, Hongarije, Roemenië, Engeland, Duitsland en Nederland. Royalds personeel-service richt zich op EU arbeiders die actief zijn in de bouw, techniek en de scheepvaart. Inmiddels bemiddelen we steeds vaker hoog geschoolde migranten, zogeheten vakmensen. Omdat we inmiddels op een heel aantal gebieden beschikken over een dusdanige expertise dat we met zusterbedrijven van Royalds personeel-service in staat zijn om risicodrager te zijn voor gehele projecten waar we dan ook het leiding en toezicht op ons nemen. Behalve het feit dat Royalds personeel-service arbeidsmigranten naar Nederland haalt, is Royalds personeel-service zelf ook actief in Duitsland en België. We beschikken aldaar samen over de specifieke benodigde vergunningen om actief te kunnen zijn .

Downloads

Op deze pagina kunt u alle actuele documenten downloaden. Om de documenten te openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze is gratis te downloaden door op deze link te klikken.

Keurmerk

VCU certificaat

NEN 4400-1 (SNA) certificaat

Stichting Normering Flexwonen

Ecabo Erkend Leerbedrijf

Uittreksel KVK

G-rekeningovereenkomst

Verklaring betalingsgedrag belastingdienst

Algemene voorwaarden

CV Voorbeeld