We are always looking for the best

Globe

♦ DE MEEST GESTELDE VRAGEN 

♦ Wat is mijn tegoed aan vakantiegeld?

U heeft recht op vakantiegeld in de vorm van een vakantiebijslag van 8 procent van het feitelijk loon.
Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal te werken dagen per jaar, inclusief vakantie- en feestdagen.

♦ Wanneer ga ik pensioen opbouwen?

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten die werkzaam zijn in week 26 tot week 78 binnen het fasensysteem
(BasisPensioenregeling) en uitzendkrachten die de eerste 78 weken binnen het fasensysteem reeds doorlopen hebben of een uitzendovereenkomst volgens het periode- en ketensysteem zijn aangegaan (PlusPensioenregeling).

♦ Krijg ik ook een jaaropgave?

Royalds personeel-service is verplicht u een jaaropgaven te verstrekken.
Let op want Royalds personeel-service verstrekt maar 1 keer per jaar een jaaropgave.

♦ Bij wie moet ik mij ziekmelden?

U bent verplicht om op de eerste verzuimdag wegens ziekte of ongeval,in iedergeval vóór 09.30 uur, daarvan melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan

logoTel:024-3730013 alsmede aan de inlener.

♦ Welke uitkering ontvang ik als ik ziek ben?

Bent u werkzaam middels een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase 1 en 2) dan eindigt de terbeschikkingstelling zodra u zich arbeidsongeschikt meldt.
U heeft dan recht op een uitkering op grond van de Ziektewet (vangnetregeling) van UWV.
Bent u werkzaam middels een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd (fase 3 en 4) dan heeft u in geval van ziekte of ongeval recht op doorbetaling van 90 procent van het vastgestelde loon gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst, met een maximumtermijn van 52 weken.

♦ Welke CAO is op mij van toepassing?

Bij Royalds personeel-service is CAO van de inlener voor uitzendkrachten op u van toepassing.

♦ Wanneer ontvang ik mijn salaris

Werkt u per week, per vier weken periode of per maand, dan dient Royalds personeel-service  het salaris aan het einde van elke loonperiode te betalen, dus respectievelijk aan het einde van de aankomende week, de vier weken periode of aan het einde van de maand.

♦ Ontvang ik een reiskostenvergoeding?

U heeft niet automatisch recht op een reiskostenvergoeding.
Of u een reiskostenvergoeding ontvangt hangt af van de afspraken die u hierover maakt metlogo .
Slechts indien bij het inlenend bedrijf een reiskostenvergoeding geldt dan heeft u hierop eveneens recht.

♦ Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

U ontvang een loonstrook bij:

De eerste loonbetaling na indiensttreding.
Iedere loonbetaling waar iets in gewijzigd is ten opzichte van de vorige loonbetaling.

♦ Ben je als uitzendkracht sociaal verzekerd?

Ja, als uitzendkracht ben je volledig sociaal verzekerd.
Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en andere sociale verzekeringen gelden dus ook voor jou.
Wil je meer weten over de sociale wetgeving?
In ‘De Kleine Gids’, die je kunt bestellen bij het Voorlichting Centrum Sociale Verzekering en verkrijgbaar is in boekhandels, staat bijna alles over de sociale wetgeving.

♦ Hoe vul ik mijn werkbriefje (declaratie) in?

Je salaris wordt berekend en uitbetaald aan de hand van een declaratie.
Elke declaratie loopt van maandag tot en met zondag.
Op de declaratie noteer je het aantal uren dat je per dag in een week hebt gewerkt.
Noteer alleen de gewerkte uren; pauzes worden in principe niet doorbetaald.
Gedeeltelijk gewerkte uren geef je per kwartier aan: voor een kwartier schrijf je 0,25, voor een halfuur 0,50 en voor drie kwartier 0,75.
Wanneer je overuren maakt of onregelmatige diensten werkt, krijg je boven op je uurloon vaak een toeslag.
Voor het bijhouden van het aantal gewerkte uren en het juist invullen van de declaratie ben je zelf verantwoordelijk.
Je intercedent kan je vertellen hoe je dit moet doen.
Aan het eind van de week laat je je declaratie door je chef of hoofd van de afdeling waar je werkt stempelen en voor akkoord tekenen.
Het origineel lever je zo snel mogelijk in op delogo  vestiging. bedrijven waar veel uitzendkrachten werken, maken geen gebruik van declaraties.
Zij faxen bijvoorbeeld urenlijsten door of maken gebruik van e-mail om het aantal gewerkte uren door te geven.

♦ Hoogte nettominimumloon bruto omrekenen naar netto.

Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon.
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden.
Dit kan per persoon verschillen.
De nettobedragen staan niet in de wet
Op de website Loonwijzer.nl kunt u zelf brutto-nettoberekeningen over uw loon maken en andere informatie over(gelijk)loon vinden.

♦ Berekenen minimumloon per parttimer

U werkt parttime en u wilt weten hoeveel u minimaal moet verdienen? Neem het minimumloon per week. Deel dat door het aantal uur per week dat u moet werken bij een volledig dienstverband.

Vermenigvuldig dat met het aantal uur dat u werkt.
Bijvoorbeeld: U bent 23 jaar en werkt 24 uur per week.
In uw bedrijf geldt een volledige werkweek van 38 uur.
Dat is 341,05 gedeeld door 38, vermenigvuldigd met 24.
U moet dan minimaal 215,40 euro bruto per week betaald krijgen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd contact op nemen met ons

HET FASESYSTEEM 

De basis voor de rechtspositie van uitzendkrachten wordt gevormd door het fasesysteem . Elke fase geeft aan welke rechten en plichten jij als uitzendkracht hebt.

Hoe langer je voor Royalds personeel-service werkt, des te meer rechten je opbouwt. Het fasesysteem bestaat uit een periode van drieënhalf jaar, waarin sprake is van een flexibele uitzendovereenkomst.Daarna kan eventueel een dienstverband voor onbepaalde tijd worden aangegaan.

Fase 1   Geldt gedurende 26 gewerkte weken.

Fase 2   Geldt gedurende 104 gewerkte weken.

Fase 3   Geldt gedurende maximaal 52 weken (bepaalde tijd contract)

Fase 4   Geldt voor onbepaalde tijd (onbepaalde tijd contract)

♦ Pensioenopbouw

De pensioenopbouw begint als je 26 weken voor Royalds personeel-service hebt gewerkt. Tot die tijd bouw je geen pensioen op. Fase 2 kent een basis- en pluspensioenregeling. Vanaf week 27 tot en met week 78 geldt het basispensioen en vanaf week 79 geldt de pluspensioenregeling. Bij het basispensioen draagt alleen logo pensioenpremie af en bij het pluspensioen dragen Royalds personeel-service en de werknemer pensioenpremie af aan StiPP.

Voor uitgebreide uitleg van het fasesysteem, kun je contact opnemen met Royalds personeel-service.

EEN NIEUWE BAAN 

Ben je op zoek naar een nieuwe en uitdagende baan? Dan ben je bij Royalds personeel-service aan het goede adres.

Bij Royalds personeel-service kun je aan de slag als uitzendkracht of op basis van detachering. Voor een groot aantal werkgevers verzorgt  de werving en selectie. Je komt dan direct in dienst bij de opdrachtgever. De meeste mensen beginnen als uitzendkracht en gebruiken dit als opstap naar een vast dienstverband bij Royalds personeel-service of bij de opdrachtgever.

♦ Uitzenden

Als uitzendkracht heb je een flexibele arbeidsovereenkomst. Je werkt op uitzendbasis voor Royalds personeel-service en treedt niet in vaste dienst. Je wordt voor onbepaalde tijd ingezet op diverse projecten door heel Nederland.

♦ Detacheren

Als je gedetacheerd wordt, heb je een contract voor bepaalde tijd of een vast dienstverband bij Royalds personeel-service . Royalds personeel-service plaatst je bij één opdrachtgever op één of meerdere projecten voor een langdurige periode. Deze projecten zijn verspreid door heel Nederland en niet aan een bepaalde regio gebonden.

♦ Werving en Selectie

Royalds personeel-service werft en selecteert kandidaten voor haar opdrachtgevers. Zodra jouw ervaring, opleiding en interesses aansluiten bij het functieprofiel van de vacature, bemiddel Royalds personeel-service jou naar de opdrachtgever. Er komt een dienstverband tot stand tussen jou en de opdrachtgever. Je treedt dus niet in dienst van Royalds personeel-service.

Voor Royalds personeel-service is een directe, persoonlijke en vooral duidelijke inzet ontzettend belangrijk. logo denkt mee vanuit jouw situatie. Eén van de vragen luidt altijd: wat zijn jouw wensen en plannen voor de komende tijd? Met die wensen wordt rekening gehouden en dat verwacht Royalds personeel-service ook van jou. Door een actieve houding op de werkvloer en het nakomen van afspraken, wil Royalds personeel-service actief een vast dienstverband realiseren.

Royalds personeel-service is een gecertificeerd uitzendbureau. Jaarlijks worden controles uitgevoerd door de brancheorganisaties ,NEN 4400-1 en de belasting, De controles worden uitgevoerd door externe onafhankelijke instanties die controleren of Royalds personeel-service haar verplichtingen nakomt, de accommodaties conform de norm beschikbaar stelt en voldoende aandacht besteedt aan de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Royalds personeel-service trots op het bezit van deze kwaliteitskeurmerken en doet er alles aan om deze te behouden.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd contact op nemen met ons

 

JE BENT AANGENOMEN EN NU ?

Royalds personeel-service werkt conform de CAO van het bedrijf wat je inleent en hanteert een heldere en duidelijke werkwijze. Een persoonlijke en goede relatie met het personeel is erg belangrijk.

Werken voor Royalds personeel-service wordt als plezierig ervaren en biedt meerdere mogelijkheden. Er is ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Door in een gesprek openlijk te communiceren over wensen en verwachtingen, krijg je de begeleiding die noodzakelijk is.

Door de jarenlange ervaring en kennis van de markt kent Royalds personeel-service vele mogelijkheden. De projecten zijn zowel voor korte als langere periode. Als een opdracht eindigt, gaat Royalds personeel-service direct aan de slag om een nieuwe opdracht voor jou te vinden. Als extra kwalificaties vereist zijn, biedt Royalds personeel-service diverse opleidingsmogelijkheden aan.

♦ Begeleiding

Naast werving en selectie van personeel biedt Royalds personeel-service extra begeleiding van de uitzendkracht.

♦ Welke verantwoordelijkheid draag je?

Royalds personeel-service biedt ondersteuning bij alle vragen tijdens, voor en na de uitzendperiode. Het is belangrijk dat je de vragen stelt zodat onduidelijkheden worden weggenomen. Het personeel van Royalds personeel-service heeft als zo nodig een goede beheersing van zowel de Duitse als Engelse taal. Gedurende de uitzendperiode treedt Royalds personeel-service regelmatig met jou in contact. Dat gebeurt telefonisch of door een bezoek aan het project of de accommodatie. Je bent natuurlijk ook welkom op kantoor.

♦ Huisvesting als nodig

Royalds personeel-service verzorgt indien gewenst de huisvesting voor de uitzendkrachten. Vaak gaat het om gehuurde huisvesting zoals pensions, eengezinswoningen, bed and breakfast’s of chalets op vakantieparken. Royalds personeel-service beschikt tevens over vast woningen verspreid door het land.

Royalds personeel-service gaat verantwoord om met de huisvesting en uiteraard voldoen de huisvestingslocaties aan alle gestelde eisen van het SNF-keurmerk. Wie geen goede nachtrust heeft, kan de volgende dag niet optimaal presteren.

♦ Vervoer

Het personeel van Royalds personeel-service komt met eigen vervoer naar Nederland en rijdt dagelijks van de accommodatie naar het project en terug. Royalds personeel-service betaalt een reiskostenvergoeding aan de uitzendkracht.

♦ Opleiding

Als je niet in het bezit bent van het VCA-diploma en hij wordt door onze opdracht gever wel gevraagd biedt Royalds personeel-service de gelegenheid kosteloos een opleiding te volgen. Als specialistische kennis vereist is, biedt Royalds personeel-service ook deze opleidingen aan. De examens worden in het Nederlands, Duits of Engels afgenomen.

♦ Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

Als vakman dien je te beschikken over eigen handgereedschap, werkkleding en veiligheidsschoenen. Als er meer persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn,

kan Royalds personeel-service deze verzorgen.

En verder verwachten we van je een Goed humeur en een goede inzet tenslotte is onze kracht

logo We are always looking for the best

INSCHRIJVEN

Hier moet een inschrijf formulier komen net zo iets als bij  La-Ka.

DOWNLOAD HIER UW UREN BRIEFJE

Hier moet een uren briefje van Royalds  te downloaden zijn

JOBS

Hier moet een door link naar jobs komen

MIJN logo

Hier moet een door link naar Mijn Royalds komen