EU ARBEIDERS

♦ Onze visie

Een uitdijend Europa met vrij verkeer van arbeid en diensten. Dit heeft een enorme impact op onze arbeidsmarkt en op onze samenleving als geheel. Vele honderd duizenden EU arbeiders weten inmiddels de weg te vinden naar de Nederlandse arbeidsmarkt. In de begin jaren van de vrije markt betrof dit voornamelijk laag geschoold en repetitief werk. Iedereen kent de verhalen van de polen in de Nederlandse tuinbouwsector. Ook alle misverstanden die daarmee gepaard gingen. Inmiddels is de markt behoorlijk gereguleerd, uitzonderingen daar gelaten.

Op dit moment kunnen we niet meer spreken van de Nederlandse arbeidsmarkt, maar moeten we altijd denken in een EU arbeidsmarkt. Wanneer de overheid haar beleid bepaald op basis van de Nederlandse situatie, zonder de Europese realiteit te zien, zal dit leiden tot falend beleid en toenemende werkeloosheid.

EU arbeidsmarkt 

In de EU gaan twee verschijnselen hand in hand. De internationale economische crisis loopt ten einde en dus komen er steeds meer nieuwe banen bij. Door de vergrijzing van de bevolking wordt het steeds moeilijker om werknemers te vinden. Het werven van werknemers uit heel de EU is een prima alternatief, zeker in de EU waar het vrije verkeer van burgers hoog in het EU-vaandel staat.

De nationale arbeidsmarkten worden steeds internationaler. Steeds meer mensen werken in een ander land. In het buitenland werken wordt steeds makkelijker, bereikbaarder en aantrekkelijker.

Begeleiding 

Werken in een ander land vereist wel de nodige zorg en begeleiding. De regels zijn anders, de cultuur is anders en de wijze van werken is soms net even anders. Wij maken het niet alleen mogelijk dan mensen in een ander land werken, wij zorgen ook voor een perfecte en respectvolle begeleiding.

♦ Werkgelegenheid 

Het oorspronkelijke doel van de EU was geen lage werkeloosheid, maar monetaire stabiliteit creëren. Een van de tools die de Nederlandse overheid in handen had om de werkgelegenheid te stimuleren was monetair ingrijpen. Aangezien dit nu uit handen gegeven is aan de EU beschikken we niet meer over deze mogelijkheid en kan er binnen de EU geen regionaal beleid meer plaatsvinden. Overal in de EU zien we op dit moment de werkeloosheid afneemt . Laaggeschoold werk wordt eerst verplaatst naar goedkope lonen landen. De volgende stap die steeds meer genomen wordt is het weg automatiseren van laaggeschoold werk. Wat geautomatiseerd kan worden, wordt geautomatiseerd. Dit heeft consequenties voor werkgelegenheid van met name laaggeschoolde arbeid.

Wetgeving

In Nederland is de wetgeving dusdanig dat iedereen die vergelijkbaar werk doet een vergelijkbare vergoeding dient te krijgen. Dit is vastgelegd in diverse CAO afspraken. Daarnaast is er sprake van een minimumloon voor de functies en bedrijven die geen onderdeel uitmaken van een collectieve arbeidsovereenkomst.

In Nederland zijn er tot op heden steeds minder jongeren die kiezen voor een vakopleiding in de Techniek of de bouw. Deze trend is op dit moment overigens aan het veranderen. Steeds meer komt de waarde van goed vakmanschap op de agenda en worden er weer vakmensen opgeleid. Het gevolg van het tekort aan vakkrachten is een belangrijke oorzaak van de toestroom van werkers uit Oost-Europa.

Selectie

Door onze oude rotte in het vak beschikken we over een uitgebreid EU netwerk waardoor we in staat zijn om snel het juiste personeel te leveren.

Uiteraard houden we ons aan alle wettelijke voorschriften en CAO verplichtingen.

Onze medewerkers beschikken over de juiste papieren, goede mobiliteit en uitstekende huisvesting.
Pay peanuts, get monkeys” is een aloud gezegde, waar veel waarheid inzit.

Royalds personeel-service richt zich op EU arbeiders die actief zijn in bouw, techniek en de scheepvaart. Inmiddels bemiddelen we steeds vaker in hoog geschoolde migranten, zogeheten kenniswerkers. Omdat we inmiddels op een heel aantal gebieden beschikken over een dusdanige expertise dat we met onze EU partners in staat zijn om risicodrager te zijn voor gehele projecten waar we dan ook het leiding en toezicht op ons nemen.
Behalve het feit dat Royalds personeel-service arbeidsmigranten naar Nederland haalt, is Royalds personeel-service zelf ook actief in Duitsland, België, Spanje enz enz . We beschikken aldaar over de specifieke benodigde vergunningen om actief te kunnen zijn.