We are always looking for the best

Globe

DE MEEST GESTELDE VRAGEN 

Vakantiegeld

U heeft recht op vakantiegeld in de vorm van een vakantiebijslag van 8 procent van het feitelijk loon. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal te werken dagen per jaar, inclusief vakantie- en feestdagen.

Pensioen opbouw

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten die werkzaam zijn in week 26 tot week 78 binnen het fasen systeem
(Basis Pensioenregeling) en uitzendkrachten die de eerste 78 weken binnen het fasen systeem reeds doorlopen hebben of een uitzendovereenkomst volgens het periode- en ketensysteem zijn aangegaan (Plus Pensioenregeling).

Jaaropgaven 

Royalds personeel-service is verplicht u een jaaropgave te verstrekken. Let op want Royalds personeel-service verstrekt maar 1 keer per jaar een jaaropgave.

 Ziekmelden

U bent verplicht om op de eerste verzuimdag wegens ziekte of ongeval, in ieder geval vóór 09.30 uur, daarvan melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan

logoTel:+31(24)3785463  alsmede aan de inlener.

Ziek

Bent u werkzaam middels een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase 1 en 2) dan eindigt de terbeschikkingstelling zodra u zich arbeidsongeschikt meldt.
U heeft dan recht op een uitkering op grond van de Ziektewet (vangnetregeling) van UWV.
Bent u werkzaam middels een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd (fase 3 en 4) dan heeft u in geval van ziekte of ongeval recht op doorbetaling van 90 procent van het vastgestelde loon gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst, met een maximumtermijn van 52 weken.

Welk CAO 

Bij Royalds personeel-service volgt de ABU cao voor uitzendkrachten. Waarin wordt beschreven de inlenersbeloning toe te passen.

Salaris

Werkt u per week, per vier weken periode of per maand, dan dient Royalds personeel-service  het salaris aan het einde van elke loonperiode te betalen, dus respectievelijk aan het einde van de aankomende week of door middel van vier wekelijkse betaling.

Reiskosten vergoeding

U heeft niet automatisch recht op een reiskostenvergoeding.
Of u een reiskostenvergoeding ontvangt hangt af van de afspraken die u hierover maakt metlogo .

Loonstrook

U ontvang een loonstrook bij: De eerste loonbetaling na indiensttreding. Iedere loonbetaling waar iets in gewijzigd is ten opzichte van de vorige loonbetaling.

♦ Sociaal verzekerd  

Ja, als uitzendkracht ben je volledig sociaal verzekerd. Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en andere sociale verzekeringen gelden dus ook voor jou. Wil je meer weten over de sociale wetgeving?
In ‘De Kleine Gids’, die je kunt bestellen bij het Voorlichting Centrum Sociale Verzekering en verkrijgbaar is in boekhandels, staat bijna alles over de sociale wetgeving.

Werkbriefje

Je salaris wordt berekend en uitbetaald aan de hand van een declaratie. Elke declaratie loopt van maandag tot en met zondag.
Op de declaratie noteer je het aantal uren dat je per dag in een week hebt gewerkt. Noteer alleen de gewerkte uren; pauzes worden in principe niet doorbetaald.
Gedeeltelijk gewerkte uren geef je per kwartier aan: voor een kwartier schrijf je 0,25, voor een halfuur 0,50 en voor drie kwartier 0,75. Wanneer je overuren maakt of onregelmatige diensten werkt, krijg je boven op je uurloon vaak een toeslag. Voor het bijhouden van het aantal gewerkte uren en het juist invullen van de declaratie ben je zelf verantwoordelijk.
Je intercedent kan je vertellen hoe je dit moet doen. Aan het eind van de week laat je je declaratie door je chef of hoofd van de afdeling waar je werkt stempelen en voor akkoord tekenen.
Het origineel lever je zo snel mogelijk in op delogo  vestiging. Bedrijven waar veel uitzendkrachten werken, maken geen gebruik van declaraties.
Zij faxen bijvoorbeeld urenlijsten door of maken gebruik van e-mail om het aantal gewerkte uren door te geven.

♦ Omreken naar netto

Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden.
Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet Op de website Loonwijzer.nl kunt u zelf brutto-nettoberekeningen over uw loon maken en andere informatie over(gelijk)loon vinden.

 Parttime

U werkt parttime en u wilt weten hoeveel u minimaal moet verdienen? Neem het minimumloon per week. Deel dat door het aantal uur per week dat u moet werken bij een volledig dienstverband. Vermenigvuldig dat met het aantal uur dat u werkt. Bijvoorbeeld: U bent 23 jaar en werkt 24 uur per week. In uw bedrijf geldt een volledige werkweek van 38 uur.
Dat is 341,05 gedeeld door 38, vermenigvuldigd met 24. U moet dan minimaal 215,40 euro bruto per week betaald krijgen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd contact op nemen met ons