We are always looking for the best

Globe

HET FASESYSTEEM 

De basis voor de rechtspositie van uitzendkrachten wordt gevormd door het fasesysteem . Elke fase geeft aan welke rechten en plichten jij als uitzendkracht hebt.

Hoe langer je voor Royalds personeel-service werkt, des te meer rechten je opbouwt. Het fasesysteem bestaat uit een periode van drieënhalf jaar, waarin sprake is van een flexibele uitzendovereenkomst. Daarna kan eventueel een dienstverband voor onbepaalde tijd worden aangegaan.

Fase A   Geldt gedurende 78 gewerkte weken waarin na 26 weken het basispensioen wordt afgedragen.

Fase B   Geldt gedurende 2 jaar of 4 contracten (tijdelijke contracten)

Fase C  Geldt voor onbepaalde tijd (onbepaalde tijd contract)

♦ Pensioenopbouw 

De pensioenopbouw begint als je 26 weken voor Royalds personeel-service hebt gewerkt. Tot die tijd bouw je geen pensioen op. Bij het basispensioen draagt alleen Royalds personeel-service pensioenpremie af en bij het pluspensioen dragen Royalds personeel-service en de werknemer pensioenpremie af aan StiPP.

Voor uitgebreide uitleg van het fasesysteem, kun je contact opnemen met Royalds personeel-service.