HOE WERKEN WIJ?

 

Wij staan voor de hoogste kwaliteit. Ons team bestaat uit de zogenaamde “oude rotte” in het vak. In de partnerships met onze opdrachtgevers waarborgen wij de kwaliteit van de samenwerking op een aantal manieren:

  1.  Heldere afspraken
  2.  Evaluatie en beoordelingsgesprekken met medewerkers
  3.  Focus op voortdurende ontwikkeling van medewerkers
  4.  Focus op procesoptimalisatie en kostenbesparingsprocessen
  5.  Heldere en duidelijke overlegstructuur
  6.  Korte communicatielijnen
  7.  Heldere klachtenprocedure

Behoefte inventarisatie 

Samen met u inventariseren wij uw behoeftes. We analyseren de gevraagde functie- en competentieprofielen en de zaken waar u als opdrachtgever waarde aan hecht. Dit doen wij zowel op basis van hard als soft skills.

Selectie

Het selecteren van de beste mensen bestaat bij ons uit 3 stappen:

  1. Intake: de werving begint met een intakegesprek. Tijdens deze intake besteden wij veel aandacht aan de werkervaring en genoten opleidingen van de (potentiële) medewerker. Daarnaast zijn motivatie en eerste indruk voor ons van groot belang.
  2. Film/Foto materiaal: De (potentiële) medewerker krijgt een filmpje/foto’s te zien van de gevraagde werkzaamheden.
  3. Test: in het selectieproces maken wij gebruik van een aantal unieke testmethodes. We testen (potentiële) medewerkers op onderwerpen zoals betrouwbaarheid, evenwichtigheid en taalvaardigheid                                                                                                                                    

Matchen

Nadat we samen met u uw arbeidsbehoefte in kaart hebben gebracht, zal ons systeem de meest geschikte kandidaat selecteren in het huidige bestand. Als deze niet beschikbaar is zal een wervingsopdracht verzonden worden naar onze wervingskantoren.
Het proces van werving en selectie noemen wij “matchen”.
We matchen namelijk uw arbeidsbehoefte aan onze medewerkers, om zodoende tot de beste selectie te komen.

Planning 

U maakt de planning. Wij houden rekening met zowel lang als korte termijn. For casting voor de toekomst vinden we essentieel, zodat u ook op lange termijn over de juiste medewerkers beschikt. Een juiste forecast zorgt er bijvoorbeeld voor dat wij tijdig kunnen vaststellen of aanvullende instroom of (cross) training van huidige medewerkers noodzakelijk is.

Een goed begin is het halve werk

Medewerkers gaan nooit bij u aan de slag zonder begeleiding. Wij verzorgen een “Werken bij…” info, dat wordt gebruikt voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze info krijgt de medewerker nogmaals alle informatie over de werkzaamheden, regels en u als opdrachtgever beschreven. Daarnaast zal een eerste opstart (ons advies is om op dinsdag op te starten, want op maandag heeft u vaak uw eigen opstartproblemen) of instroom van nieuwe medewerkers altijd begeleid worden door ons team.
Wij zijn zowel het aanspreekpunt voor u als opdrachtgever, als voor onze medewerkers die bij u werkzaam zijn.
Uw contactpersoon verzorgt onder andere de informatievoorziening, begeleiding op de werkvloer, aansturing en monitoring van de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie en zoekt naar mogelijkheden tot procesoptimalisatie.

Meer weten?

Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden die Royalds Personeel-service u kan bieden? Neem dan contact met ons op.

 

LET OP: ONDANKS DEZE WERKWIJZE, WERKEN WIJ MET MENSEN