We are always looking for the best

Globe

INTERIEURBOUWER

Een interieurbouwer kan ook onder het beroep timmerman zelf vallen. Het beroep interieurbouwer is een heel nauwkeurig vak en zeker niet voor iedere timmerman geschikt. Komt normaal timmerwerk al precies, het werk van een interieurbouwer komt echt op de millimeter. Een interieurbouwer werkt dan ook niet op een bouwplaats maar meer in winkels of kantoren die ingericht moeten worden. Iedere winkel of kantoor is anders van maat en hiervoor moeten dan ook vaak balies of kasten op maat gemaakt worden.

Maar ook in woningen kan een interieurbouwer werken. Als een opdrachtgever een bijzondere keuken wenst dan kan de interieurbouwer die maken. Vaak worden dit soort zaken wel in een werkplaats gemaakt en later op locatie geplaatst. Om een goed interieurbouwer te worden moet de timmerman veel verstand hebben van materialen en hoe ze het best verwerkt kunnen worden. De ene keer moet iets gefineerd worden en de andere keer zal er een mooi stuk hout bewerkt moeten worden tot iets. Dit moet allemaal heel precies en nauwkeurig gedaan worden.

Een interieurbouwer kan bijvoorbeeld van een winkelketen de opdracht krijgen om al hun winkels opnieuw in te richten. Vaak zijn deze winkels qua uitstraling wel het zelfde maar niet qua afmetingen. In iedere winkel moet de interieurbouwer dan bijvoorbeeld kasten of balies op maat maken. Een interieurbouwer kan vaak ook meubels op maat maken en hier op een bijzondere manier iets moois van maken. Het vak bestaat dan ook uit veel meten en controleren. Een interieurbouwer moet voor zijn werkzaamheden ook goed van een tekening kunnen lezen.

Een interieurbouwer zal veel met machinale houtbewerking bezig zijn zoals het profileren van hout, het zagen van hout, het vrezen van hout en het schaven van hout om zijn werkzaamheden uit te kunnen uitvoeren. Een veelvoorkomend materiaal wat gebruikt wordt in de interieurbouw is fineer.

Als interieurbouwer is het goed kunnen overleggen met diverse partijen, zoals architecten en opdrachtgevers, erg belangrijk. Ook het werken onder een hoge tijdsdruk komt vaak voor, omdat een winkel of kantoor snel open moet. Vaak werkt de interieurbouwer op veel verschillende locaties en zelfs in het buitenland. Wie interieurbouwer wil worden zal erg nauwkeurig moeten werken en liefde voor het vak moeten hebben.

Ook is er een brede kennis nodig van de diverse materialen waar een interieurbouwer mee te maken krijgt. Een interieurbouwer werkt vaak met meer materialen dan een normale timmerman, zoals fineer en dure meubels van hout. Maar ook het afplakken van platen met folie, zoals een beletleraar doet, komt voor bij een interieurbouwer. Het is dan ook echt belangrijk dat een interieurbouwer op de millimeter nauwkeurig kan werken om tot een mooi resultaat te kunnen komen.

Interieurbouwer worden

Een opleiding tot interieurbouwer begint vaak met een opleiding tot timmerman waarna de richting interieurbouwer gekozen kan worden. De volgorde is dan ook vaak gezel timmerman en vervolgens voorgezet timmerman. Het beroep interieurbouwer is alleen geschikt voor diegene die heel precies kunnen werken en veel geduld kunnen opbrengen. Het beroep interieurbouwer heeft veel raakvlakken met dat van een meubelmaker en jachtbouwer.

Het werk van een interieurbouwer is niet voor iedereen weggelegd, omdat men nauwkeurig moet kunnen werken en het resultaat altijd goed en netjes moet zijn. Een opdrachtgever geeft vaak veel geld uit aan een mooi interieur, en dit moet dan ook perfect zijn. Een interieurbouwer werkt vaak vanaf een goedgekeurde tekening, waarop het ontwerp getekend is en alle maten en materialen bekend zijn. Vaak wordt het interieur in een werkplaats gemaakt en op locatie in elkaar gezet door de timmerman. De interieurbouwer werkt in de werkplaats met veel verschillende soorten machines en gereedschappen om zijn werk te kunnen doen. Vooral wanneer er meerdere exemplaren van iets gebouwd moeten worden wordt eerst een proefopstelling gemaakt door de interieurbouwer, zodat de opdrachtgever kan komen kijken om zijn goedkeuring te geven. Als de goedkeuring er dan eenmaal is kunnen ze in de werkplaats echt gaan bouwen.

Een opleiding tot interieurbouwer begint vaak met de opleiding tot timmerman, waarna de richting interieurbouwer gekozen kan worden. De opleiding duurt afhankelijk van het niveau twee tot vier jaar, waarin vier dagen gewerkt zal worden en de leerling één dag naar school gaat voor de theorie. Tijdens de opleiding zal de leerling verschillende examens afleggen, die gezamenlijk het diploma vormen. Tijdens de opleiding wordt de leerling bekend gemaakt met alle verschillende houtherwerkingsmachines en materialen die gebruikt worden. Ook leert de leerling verschillende technieken, zoals het fineren van meubels. Een interieurbouwer is doorgaans werkzaam bij een interieurbedrijf. De werkzaamheden kunnen bij het bedrijf in de werkplaats plaats vinden. Het werk wordt vervolgens opgebouwd op locatie.

Competentie  interieurbouwer 

Als interieurbouwer is het erg belangrijk dat er nauwkeurig gewerkt kan worden, en dat de interieurbouwer goed kan tekening lezen. De opdrachten zijn vaak heel specifiek en zijn altijd maatwerk. Denk aan het maken van een balie voor een bedrijf of een apart plafond. Het werken als interieurbouwer is niet te vergelijken met dat van een timmerman, omdat het veel fijner is. De gemaakte werkstukken moeten door de interieurbouwer perfect afgewerkt worden. Vaak is het nodig om ook verlichting of stroom weg te werken in de gemaakte werkstukken. Ook het werken met gehard glas zal als interieurbouwer vaak voorkomen.

Ijzerwerker  scheepsbouw

Als ijzerwerker in de scheepvaart houd jij je bezig met het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van reparatie en/of vernieuwing van onderdelen aan schepen en staalconstructies. Je kunt aan de hand van een tekening scheeps- of andere constructies op maat maken met behulp van meetgereedschappen. Daarnaast behoort het voorbewerken van lasnaden d.m.v. branden en slijpen tot je werkzaamheden, kun je hechten en korte lassen leggen.

Dakdekkers-pannenleggers

Pannenleggers werken in nieuwbouw, renovatie en restauratie. Een ploeg pannenleggers bestaat meestal uit drie tot vier personen. De ploeg is verantwoordelijk voor het leggen van pannen op daken. Eerst verwijderen zij zonodig de oude dakpannen en panlatten en brengen zij nieuwe panlatten aan. Vervolgens worden de nieuwe dakpannen gelegd. Deze worden meestal in stapels via een ladderlift of in een dakpannencassette op het dak gebracht. Daarna worden ze uitgelopen/verdeeld over het dak, eventueel rijdend met een dak lorrie. De pannenleggers werken staand op het schuine dak of op een horizontaal werkvlak, bijvoorbeeld een dakstoel of een dak steiger. De pannen worden van rechts naar links en van onder naar boven gelegd. Vervolgens vindt de afwerking plaats met onder meer keper- en vorstpannen, dak doorvoeren en loodslabben. Soms worden de pannen gezaagd, geslepen, geboord of geknipt.

Dak timmerman

De timmerman maakt en/of monteert diverse constructies. Deze zijn meestal van hout. Zo maakt hij dak- en/of vloerconstructies, dakramen, dakkapellen en lichtkoepels. Hij plaatst en monteert gevelkozijnen. Daarnaast werkt de timmerman wanden, vloeren en plafonds af. De timmerman doet daarnaast voorbereidend werk,

Dakdekker-bitumen 

Als Dakdekker Bitumen en Kunststof werk je met bitumen en kunststof op platte of flauw hellende daken. Je werkt aan nieuwbouwprojecten, renovaties van woningen en in de utiliteitsbouw. Hierdoor kom je in contact met verschillende mensen uit diverse bouwdisciplines.

Jij weet hoe je het dak component wind- en regendicht aanbrengt en de dakbedekking geheel kunt integreren en aansluiten op andere bouwdelen. Slopen, herstellen en onderhouden behoren ook tot je werkzaamheden. Kennis van materialen en verwerkingsmethoden zijn hierbij erg belangrijk. Je verricht werkzaamheden uit in opdracht van en in overleg met je leidinggevende. Deze werkzaamheden doe je samen met de collega´s waarmee je samenwerkt. Je beschikt over een professionele houding, een grote mate van discipline en je bent resultaatgericht.

Lasser

Als allround lasser kun je werken bij bijvoorbeeld een scheepswerf, een machinefabriek of op een constructiewerkplaats. Alle bedrijven die technische producten maken, hebben een lasser in dienst. Je werk bestaat uit het verbinden van onderdelen door samensmelting. Je draagt goede bescherming, zoals een las helm en brandveilige kleding. Als lasser heb je een goed technisch inzicht en twee rechterhanden. Je kunt zelfstandig werken en vindt het niet erg om vies te worden tijdens het werk.

Verspanner

Als verspaner werk je bij een onderhoudswerkplaats, reparatiewerkplaats of een fabriek waar ze gereedschap maken. Je houdt je bezig met (computergestuurde) machines zoals een freesbank of draaibank, om voorwerpen van metaal te maken. Meestal krijg je een opdracht met een werktekening van een manager. Als je met een computergestuurde machine werkt dan moet je de computer programmeren zodat deze de bewerkingen van de machine aan het metaal automatisch stuurt. Wanneer je werkt zonder een computergestuurde machine dan moet je zelf beitels uitkiezen en een metaalbewerkingsmachine instellen. Je moet rekening houden met afwijkingen. Daarnaast moet je afvalmateriaal afvoeren en de machines onderhouden.

De verspaner moet technisch en ruimtelijk inzicht hebben zodat je werktekeningen begrijpt en kan lezen. Je moet nauwkeurig kunnen werken zodat er weinig materiaal verloren gaat. Daarnaast moet je handig zijn en geconcentreerd kunnen werken.

Bankwerker

Een bankwerker werkt met diverse soorten onderdelen, bouwproducten of gebruiksvoorwerpen. Het  kan gaan om aanpassingen, fabricage of montage van de onderdelen. Een bankwerker krijgt een bouwtekening of andere specificaties aangeleverd en dient deze vervolgens uit te voeren.

Als bankwerker moet je diverse soorten werkzaamheden kunnen uitvoeren. Werkzaamheden zoals: zagen, boren, vijlen, lassen, solderen en meten.

Bij de werkzaamheden van de bankwerker gaat het vaak om precisie werk zoals het maken en aanpassen van kleine onderdelen van machines, de zogenaamde micromechanica. In dit geval werkt de bankwerker met specifieke (fabricage)software. Een andere veel voorkomende taak van de bankwerker is het fabriceren van diverse hulpstukken en gereedschappen.  Naast het maken van onderdelen en gereedschappen zijn er ook bankwerkers die verantwoordelijk zijn voor de controle van de gemaakte producten. In dit geval dient de bankwerker de specificaties te controleren en er voor te zorgen dat het productieproces goed verloopt.In alle gevallen is de bankwerker een belangrijk onderdeel van het fabricage of montageproces.

Een bankwerker werkt doorgaans in de bouw of metaalindustrie. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld machinefabrieken, bouw en constructie bedrijven of aan metaal zetterijen.

Betonstaalvlechter

Een betonstaalvlechter of ijzervlechter is een bouwvakker die op de bouwplaats wapeningen maakt voor betonconstructies zoals funderingen, vloeren, wanden,kolommen of lateien.

De vlechter maakt wapeningstaven op maat door deze te knippen en te buigen. Hierna worden de verschillende wapeningsdelen door middel van ijzerdraad met elkaar verbonden (gevlochten).

Vaak wordt de wapening in de werkplaats voorgefabriceerd en in elementen op de bouwplaats aangeleverd. De vlechter zorgt daar dan voor de assemblage van de verschillende elementen

Vlechters werken vaak samen met de betontimmermannen die voor de bekisting zorgen.