Werknemers

We are always looking for the best

De meest gesteld vragen

U heeft recht op vakantiegeld in de vorm van een vakantiebijslag van 8,33 procent van het feitelijk loon. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal te werken dagen per jaar, inclusief vakantie- en feestdagen.

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Het pensioen wordt opgebouwd bij de STIPP opvolgend werkgeverschap.

Royal DS personeel-service is verplicht u een jaaropgave te verstrekken. Let op want Royal DS personeel-service verstrekt maar 1 keer per jaar een jaaropgave.

U bent verplicht om op de eerste verzuimdag wegens ziekte of ongeval, in ieder geval vóór 09.30 uur, daarvan melding te doen onder opgave van de juiste arbeidsplek aan Royal DS personeel-service Tel: +31(24)3785463 alsmede aan de inlener.

Er is sprake van 1 wachtdag in fase A, daarna wordt gedurende uw contract het ziektegeld betaald door Royal DS personeel-service. Na het beeindigen van het contract heeft u op grond van de ziektewet recht op uitkering via het UWV.

Royal DS personeel-service volgt de ABU cao voor uitzendkrachten waarin toepassing van de inlenersbeloning wordt beschreven de inlenersbeloning toe te passen.

Wekelijks betaalt Royal DS personeel-service uw salaris en vergoedingen uit. Dit gebeurt na een gewerkte werkweek.

U heeft niet automatisch recht op een reiskostenvergoeding. Of u een reiskostenvergoeding ontvangt hangt af van de afspraken die u hierover maakt met Royal DS personeel-service.

De loonstrook ontvangt u wekelijks online.

Ja, als uitzendkracht ben je volledig sociaal verzekerd. Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en andere sociale verzekeringen gelden dus ook voor jou. Wil je meer weten over de sociale wetgeving? In ‘De Kleine Gids’, die je kunt bestellen bij het Voorlichting Centrum Sociale Verzekering en verkrijgbaar is in boekhandels, staat bijna alles over de sociale wetgeving.

U geeft voor maandag de gewerkte uren door aan de opdrachtgever. Die zorgt er voor dat uw gewerkte uren bij ons terecht komen voor uw verloning.

Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet. Op de website Loonwijzer.nl kunt u zelf brutto-nettoberekeningen over uw loon maken en andere informatie over (gelijk)loon vinden: www.loonwijzer.nl

Contact

We nodigen u van harte uit om met ons in contact te komen en ontdek hoe we uw specifieke behoeften kunnen vervullen. Laat ons samenwerken om op maat gemaakte oplossingen te creëren die uw doelen ondersteunen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Ons adres

Ambachtsweg 57, 6541 DA Nijmegen
The Netherlands

E-mail ons

info@royalds.nl

Bel ons

+31 (0)24 - 378 54 63

Aan het verzenden...
Uw bericht is verzonden. Dank u!
Werknemers | Royal DS personeel-service